7.2 מודיליאני ומילר בעולם עם מס חברות

7 . 2 . 1 מודל הבסיס בחלק זה נסקור את מאמרם של מודיליאני ומילר משנת , 1963 בו הם מרחיבים את שני המשפטים המקוריים משנת י"ע 1958 הוספה של מס חברות לתוך המודל . לשם כך , נפר כעת את ההנחה בדבר עולם נטול מסים , ובמקומה נניח כי פירמות משלמות מס חברות קבוע בשיעור t על רווחיהן . בכדי לבדוק כיצד משתנה המודל יחסית לעולם ללא מסים , נניח שוב כי קיימות בשוק שתי פירמות , U ו- D הזהות אחת לשנייה בכל הפרמטרים פרט למבנה ההון . פירמה . U י מהו שווי המגיגת של הפירמה / מאחר והפירמה אינה ממונפת ( פירמה ללא חוב ) תזרים המזומנים הצפוי ממנה שייך כולו לבעלי המניות , כלומר הס צפויים לקבל בכל תקופה תוחלת תזרים מזומנים בגובה . X (\ -t c ) שווי המניות של פירמה U יהיה שווה לערך הנוכחי של תוחלת תזרימי המזומנים נטו ( לאחר מס ) הצפויים מהן , כאשר ההיוון נעשה לפי שיעור התשואה הנדרש ע"י בעלי המניות של הפירמה : ( / r ) X (\ -t c ) X (\ -t c ) X {\ -t c ) t ,., = 1 — - / — - /— , 0 + ' , ) ( 1 + ' -J ' ' + ( 32 ) ^ - A * ^ כמו כן , מאחר ופירמה U ממומנת כולה באמצעות הון עצמי , שווייה הכולל זהה לשווי מניותיה , כלומר מתקי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ