7.1 מודיליאני ומילר בעולם ללא מסים

7 . 1 . 1 מודל הבסיס בשלב זה נדון במאמרם של מודיליאני ומילר משנת , 1958 המתייחס לשוק הון משוכלל ללא מסים . לצורך 1 הדיון , נניח פירמה המקיימת את התנאים הבאים ( 1 ) הפירמה פועלת במשך מספר אינסופי של תקופות . ( 2 ) בכל תקופה מייצרת הפירמה תזרים מזומנים בגובה . }[ תזרים זה נלקח מתוך פונקצית התפלגות כלשהי התחומה באינטרוול , [ X , X x ] ובעלת תוחלת % ( כלומר מתקיים E \{ X } = )( ( 3 ) מדיניות הפירמה הנה לחלק את כל תזרים המזומנים שהיא מייצרת כדיבידנד במזומן לבעלי מניותיה בסוף כל תקופה . 3 ( 4 ) הפירמה אינה צומחת , כלומר היא אינה משקיעה בפרויקטים בעלי ערך נוכחי נקי חיובי . כעת , נבצע מספר הנחות לגבי הסביבה הכלכלית בה פועלת הפירמה : ( 1 ) אין עלויות עסקה בגין קניה או מכירה של ניירות ערך . ( No Transaction Costs ) 4 ( 2 ) אין מרווחים בין ההיצע לביקוש . { No Bid-Ask Spreads ) 5 ( 3 ) שוק ההון הנו תחרותי . ( Competitive Market ) ( 4 ) אין עלויות פשיטת רגל . ( No Bankruptcy Costs ) ( 5 ) אין מסים . ( No Taxes ) 6 ( 6 ) שוק ההון הנו מושלם . ( Complete Market ) 1 לעת עתה לא נייחס משמעות לגבי אופי הפ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ