7. מבנה הון של פירמה

עד כה לא התעניינו כלל בשאלות הנוגעות לאופן המימון של הפירמה , והנחנו כי היא ממומנת כולה באמצעות הון עצמי . בפועל , פירמות משתמשות בנוסף להון עצמי גם בחוב ( ואף בניירות ערך אחרים ) בכדי לממן את פעילותן . בפרק זה נעסוק בשאלה האם שימוש בדרכי מימון שונות עשוי ליצור ערך כלשהו לבעלי המניות של הפירמה , כלומר האם ישנה משמעות כלכלית לצורת מימון כזו או אחרת . במילים אחרות , אנו שואלים האם יתכן כי פירמות זהות בעלות מבנה הון { Capital Structure ) שונה תהיינה בעלות שווי שונה . סוגיה נוספת אליה נתייחס הנה כיצד משפיע מבנה ההון של פירמה על מחיר ההון שלה , וכיצד הוא בא לידי ביטוי בכל הקשור להערכת פרויקטים העומדים בפניה . בפרקים הקודמים למדנו כי מחיר ההון כבר מגלם בתוכו את אופן מימון הפרויקט , ולכן אין להתחשב בהוצאות מימון הנגרמות בגין הפרויקט כחלק מתזרים המזומנים הנובע ממנו . פרק זה יספק הסברים לכך , וימחיש כיצד אופן מימון הפרויקט נלקח בחשבון דרך מחיר ההון של הפירמה . בכדי שנוכל לענות על שאלות אלו ואחרות , נציג תחילה את התיאוריה של Franco Modigliani ושל Merton Miller ( להלן "M & M" או "מודיליאני ומיל...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ