שאלות נוספות

שאלה ! משקיעים במניות של חברת "קלישר" מצפים לדיבידנד שנתי בגובה ח"ש 12 . 5 למניה , וכן לעליית מחיר המניה ל- ח"ש 105 בסוף השנה . נדרש : א . מהו שיעור התשואה הנדרש על מניות חברה "קלישר" בהנחה שמחירה בשוק כיוס הנו ח"ש 100 ? ב . כיצד תשתנה תשובתך לסעיף א' במידה ומחיר המניה היום הנו ח"ש 94 ? ג . לאור תשובותיך לסעיפים א' ו- , 'ב מה תוכל לומר על הקשר שקיים בין מחיר המניה לבין שיעור התשואה הנדרש בגינה ? נמק . שאלה 2 מוצעת לך השקעה במניית חברת '' דליה , " המחלקת דיבידנד בסוף כל שנה . בשנה הקרובה צפויה המניה לחלק דיבידנד בגובה ח"ש 12 למניה , אשר ילך ויגדל בשיעור שנתי של 7 % במשך 4 שנים , ולאחר מכן בשיעור שנתי של 5 ° / 0 עד לאינסוף . הנח כי שיעור התשואה הנדרש על המניה הנו . 8 % נדרש : מהו המחיר המקסימאלי שתהיה מוכן לשלם עבור מניית חברת "דליה ? " שאלה 3 חברת "גבריאלי" הכריזה בשנה האחרונה על דיבידנד בסך ח"ש 8 למניה . דיבידנד זה צפוי לגדול בשיעור שנתי של 2 % במשך 10 שנים , ולאחר מכן להישאר באותה רמה עד לאינסוף . ידוע כי שיעור התשואה הנדרש על מניות החברה הנו , 5 ° / 0 וכי בעוד 3 שנים צפוי שיעור זה לר...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ