שאלות חזרה

שאלה ! ביום 1 . 1 . 2000 נסחרה המניה של חברת "בעל הבית השתגע" בע"מ במחיר של ח"ש 120 . שיעור התשואה הנדרש על המניה הנו . 10 ° / 0 המניה צפויה לחלק דיבידנד קבוע 0 § במשך 3 שנים החל מיום , 1 . 1 . 2001 וסכום כפול Q . X ) החל מהשנה הרביעית ( מיום ( 1 . 1 . 2004 ועד לאינסוף , אשר יצמח בשיעור של 5 % בכל שנה . נדרש : חשב . X T \ H שאלה 2 מניית חברת "קומבינה" בע"מ צפויה לחלק בעוד שנה דיבידנד של ח"ש 10 . כמו כן , ידוע כי מחיר המניה בעוד שנה רגע לפני חלוקת הדיבידנד צפוי לעמוד על ח"ש 109 . נדרש : א . מהו מחיר המניה היום אם שיעור התשואה הנדרש עליה הוא ? 9 ° / 0 ב . מהו שיעור התשואה הנדרש על המניה אם מחירה היום הוא ח"ש 95 ? ג . לאור תשובותיך לסעיפים א' ו- ב' לעיל , מה תוכל לומר על הקשר שבין מחיר המניה לבין שיעור התשואה הנדרש עליה ? נמק . שאלה 3 חברת "הכל עובר חביבי" בע"מ צפויה לחלק מחר דיבידנד בסך של ח"ש 12 . 38 למניה . לפני חלוקת הדיבידנד התראיינה מנכ"לית החברה , הגברת שלומית , לעיתון הכלכלי "הלילה" בו הודיעה לציבור המשקיעים , כי לאור ביצועי החברה , צפוי הדיבידנד השנתי לצמוח בקצב של 5 ° / 0 במשך 4...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ