6.6 מודל גורדון

מודל גורדון הנו מקרה פרטי של מודל הדיבידנדים , והוא משמש כקירוב פשטני לצורך אמידת שווי המניה . ההנחות העומדות בבסיס המודל הנן : 7 . 1 שיעור התשואה הצפוי על הון המושקע בחברה ( ROE ) הנו קבוע לאורך השנים . . 2 בסוף כל שנה משקיעה החברה שיעור קבוע ( b ) מרווחיה בחזרה בה , ואת היתרה ( 1 b ) היא מחלקת כדיבידנד במזומן לבעלי מניותיה . . 3 שיעור התשואה הנדרש ע"י בעלי המניות של החברה (! r ) הנו קבוע לאורך השנים . נסמן את הרווח למניה ( Earn ing Per Share ) הצפוי בשנה הראשונה ב- . EPS , ידוע כי החברה משקיעה מחדש שיעור b מרווחיה , המניבים תשואה שנתית בגובה . ROE הרווח למניה בשנה השנייה יהיה לכן EPS = EPS , + EPS , bROE = EPS , ( 1 + bROE ) ניתן לראות כי הרווח למניה בשנה השנייה גדל בשיעור של bROE יחסית לזה בשנה הקודמת . באותו אופן , הרווח למניה בשנה השלישית יהיה : 2 EPS , = EPS 2 + EPS bROE = EPS 2 ( 1 + bROE ) = EPS , ( I + bROE ) נסמן באות g את שיעור הגידול השנתי ברווח למניה , כך שמתקיים י ( 11 ) g = bROE הרווח למניה של החברה לאחר t שנים יחושב באופן הבא ; 1 ' ( 12 ) EPS EPS ^ l + g ) ^ נסמן את הד...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ