6.5 מודל הדיבידנדים

מודל הדיבידנדים אינו אלא מקרה פרטי של שיטת "היוון תזרימי המזומנים . " מודל זה מבוסס על ההנחה כי רווחי החברה מתקבלים במזומן , ומחולקים במלואם בסוף כל שנה כדיבידנד במזומן { Cash Dividend ) לבעלי המניות שלה . לפי מודל הדיבידנדים , מחיר המניה בכל רגע נתון שווה לערך הנוכחי של סך תזרימי הדיבידנדים הצפויים ממנה , כדלקמן : ( ) מהו מחיר ההון גו יש להוון את תזרימי הדיבידנדים הצפויים ? כזכור , מחיר ההון בו מהוון תזרים מזומנים כלשהו משקף גם את שיעור התשואה הנדרש בגינו . לפיכך , מחיר ההון של כל מניה ייקבע בהתאם לשיעור התשואה אותו דורש משקיע בבואו להשקיע בה . כפי שנלמד בפרקים הקודמים , שיעור תשואה זה תלוי ברמת הסיכון השיטתי של המניה , באופן הבא ו ( 6 ) r = rf + / 3 E [ E ( R m ) -rf ] ניתן לראות כי מחיר ההון של כל מניה ( השווה גם לשיעור התשואה הנדרש עליה ) נקבע ע"י הצבת מקדם הסיכון השיטתי שלה (/? ) במשוואת ה- SML ( נזכיר , כי משוואת ה- SML קובעת את שיעור התשואה £ הנדרש מכל נכס פיננסי , בהתאם למקדם הסיכון השיטתי שלו . ( לסיכום , על מנת למצוא את מחיר ההון אשר באמצעותו יש להוון את תזרימי הדיבידנדים ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ