6.4 שיטת המכפיל

לפי שיטת המכפיל מוערך שווי המניה על בסיס היחס הממוצע בין שווי השוק של מניות חברות דומות בענף לבין פרמטר נבחר . פרמטר זה יכול להיות חשבונאי ( למשל , רווח נקי , רווח תפעולי , מכירות , הון עצמי וכוי , ( 4 או כמותי ( למשל , מספר מנויים , מספר כניסות לאתר , מספר דפים נצפים ופו . ( ' היחס הממוצע בין שווי השוק של החברה לבין הפרמטר הנבחר מכונה "מכפיל . " נגדיר : 5 - / פרמטר נבחר של החברה המוערכת . 6 - K i מכפיל ענפי המתייחס לפרמטר . / - n מספר המניות של החברה . מחיר המניה לפי שיטת המכפיל יחושב ; י"ע ( 4 ) ,- *! ' היתרון של שימוש בשיטת המכפיל הנו פשטותה ומהירותה . עם זאת , יש להיות ערים למספר לא מבוטל של חסרונות הנובעים משימוש בה , כדלהלן : קיים קושי באיתור חברות דומות שמניותיהן נסחרות בבורסה . השיטה מניחה זהות בגורמים כלכליים שונים ( מלבד הפרמטר הנבחר , ( לגבי כל החברות בענף , דבר אשר מביא במרבית המקרים לעיוות ( לעיתים גדול מאוד ) בשווי החברה המוערכת . השיטה מבוססת על פרמטר אחד בלבד , ולא על מכלול של פרמטרים כלכליים ( כפי שנהוג בשיטת היוון תזרימי המזומנים . ( השימוש בשיטה אינו מתאפשר כאשר הפרמ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ