שאלות נוספות

שאלה 1 להלן ההתפלגות המשותפת בין תשואת תיק השוק ( ציר אופקי ) לבין תשואת מניה A ( ציר אנכי ) י כך למשל , ההסתברות כי תיק השוק ומניה A יניבו תשואה של 20 ° / 0 ו- 40 ° / 0 בהתאמה , הנה . 40 ° / 0 נדרש : חשב את מקדם הסיכון השיטתי של מניה . A שאלה 2 להלן ההתפלגות המשותפת בין תשואת מניה A ( ציר אופקי ) לבין תשואת מניה B ( ציר אנכי : ( נדרש : א . חשב את מקדם הסיכון השיטתי של מניה . A ב . הראה כי אם תיק השוק מורכב מהשקעה בחלקים שווים בשתי המניות , אזי השונות המשותפת בין תשואת מניה A לבין תשואת תיק השוק מקיימת . cov ( R , , R m ) = 0 . 5 a ] + 0 . 5 cov ( R , R B ) שאלה 3 למניית חברת "פרי השרון" תוחלת תשואה של 12 % וסטיית תקן של . 25 ° / 0 ידוע כי לתיק השוק תוחלת תשואה של 16 % וסטיית התקן של , 20 ° / 0 וכי שיעור הריבית חסרת הסיכון הנו . 8 % כמו כן , הנח כי כל הנחות מודל CAPM-r \ מתקיימות . נדרש -.  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ