5.4 מדידת ביצועים בשוק ההון (Performance Measurement)

ראינו כי אחת התוצאות המרכזיות של מודל ה- CAPM הנה שבשיווי משקל כל משקיע ממקם עצמו בנקודה כלשהי על גבי קו ה- . CML בפועל , בשל מחסור בזמן או ידע , משקיעים רבים אינם מבצעים את השקעותיהם באופן עצמי , אלא נעזרים בשירותיהם של גופים המתמחים בניהול תיקים וביצוע השקעות בשוק ההון . במקרים שכאלו , מפקיד המשקיע את כספו בידי אותם גופים , והם מבצעים עבורו השקעות כאלו ואחרות בשוק ההון . כפועל יוצא מכך , הופכים המשקיעים ללקוחות של גופים אלו , ולכן עולה בהם הצורך להעריך את טיב ביצועם . במילים אחרות , השאלה הנשאלת במקרה זה הנה כיצד ניתן להעריך ולקבוע את טיב הביצועים של מנהלי תיקי השקעות עבור לקוחותיהם . בבואנו להעריך את ביצועיהם של מנהלי תיקים , יש לבחון את תיק ההשקעות בו השקיע המנהל במספר מישורים בו זמנית . ( . מישיר התשואה - אנו מעוניינים לדעת האם התשואה שהשיג תיק ההשקעות עונה על הציפיות ממנו . תיק השקעות ייחשב טוב יותר ככל שהוא מניב תשואה גבוהה יותר עבור רמת נתונה של סיכון . . 2 מישור הסיכון הברון בהשגת התשואה ( מישור סטיית התקן ) - אנו מעוניינים לדעת מהי מידת הפיזור של תיק ההשקעות . תיק השקעות ייחש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ