5.3 השוואה בין תיקים

הטבלה הבאה מסכמת את עיקר הממצאים של מודל , CAPM-n תוך אבחנה בין תיקים יעילים , תיקים לא יעילים ונכסים בודדים ( מניות : ( > 7 גמא : לתיק Q תוחלת תשואה של 25 % וסטיית תקן של . 4 % ידוע כי תיק זה הנו קומבינציה בין נכס חסר סיכון ובין תיק השוק . נתון כי תשואת נכס חסר סיכון הנה , 5 ° / 0 וכי תוחלת תשואת תיק השוק הנה 20 % מהי פרופורציית ההשקעה בנכס חסר סיכון ובתיק השוק בתיק 1 Q לפי הנתונים , תיק Q מורכב מהשקעה בנכס חסר סיכון ובתיק השוק , ולכן ניתן להסיק כי הוא תיק יעיל . את פרופורציית ההשקעה בנכס חסר סיכון בתיק ניתן לחשב באופן הבא E ( R p ) = X r f + X E ( R m ) 0 . 25 = 0 . 05 X , + 0 . 2 ( 1 X y ) = > X =- - פרופורציית ההשקעה בתיק השוק תהיה לכן :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ