5.1 מודל ה- CAPM ועיקרון ההפרדה

בפרק הקודם ראינו כי כל משקיע רציונאלי יחלק את כספו בין תיק השקעות כלשהו ( תיק ( M לבין אפיק השקעה חסר סיכון . השאלה בה נתעניין כרגע הנה האם קיים ייחוד לאותו תיק השקעות משותף לכל המשקיעים , כלומר האם ניתן להסיק דבר כלשהו לגבי תיק .. ^ /" מודל ה- CAPM מספק מענה לשאלה זו , וקובע כי תיק M אינו נבחר בצורה אקראית , אלא משקף תיק השקעות הידוע בשם "תיק השוק" . ( . Market Portfolio ) מהו "תיק השוק ! " 2 תיק השוק מוגדר כתיק השקעות המקיים את שני התנאים הבאים המצטברים הבאים ו ( 1 ) הוא כולל בתוכו את כל הנכסים המסוכנים הנסחרים בשוק . ( 2 ) פרופורציית ההשקעה בנכס / בתיק שווה ליחס בין שווי הנכס ( V ) לבין סך שוויים של כל הנכסים i המסוכנים בשוק . אם נחבר את שני התנאים שלעיל למשפט אחד , הרי שתיק השוק אינו אלא תיק השקעות הכולל את כל הנכסים המסוכנים בשוק , כאשר פרופורציית ההשקעה בכל נכס בתיק זהה לפרופורציית שוויו יחסית לשווי כל הנכסים המסוכנים הקיימים בשוק . בהקשר זה , המושג "נכס" מתייחס הן לנכס בודד ( מניה ) והן לתיק השקעות ( נכס הכולל השקעה ביותר ממניה אתת . ( 2 בשוק ההון בישראל מקובל להתייחס אל מדד 100...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ