5. מודל לתמחור נכסים פיננסיים CAPM

עד כה התייחסנו אל תוחלת התשואה של כל הנכסים בשוק כאל פרמטר ידוע , ודנו בשאלה מהם השיקולים העומדים בפני משקיעים בבואם לבחור את תיק ההשקעות האופטימאלי עבורם . כעת , נדון בסוגיה כיצד 1 מתומחרים הנכסים השונים בשוק ההון , כלומר מהם הפרמטרים המשפיעים וקובעים את תוחלת התשואה הצפויה מהם בשיווי משקל . פרק זה מציג את מודל , { Capital Assets Pricing Model ) CAPM r \ הנחשב לאחד המודלים המרכזיים מבין אלו המשמשים לתמחור נכסים בשוק ההון . מודל זה פורסם William Sharpe י"ע בשנת , 1964 הורחב , 1965 mv 2 John Lintner י"ע ואף זכה בפרס נובל לכלכלה בשנת . 1990  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ