שאלות נוספות

שאלה 1 במשק "טושטוש" ישנם בכל שנה 3 מצבי טבע אפשריים בלבד : שפל , יציבות או גאות . להלן נתונים לגבי תשואות מניות A ו- , B כפונקציה של מצבי הטבע השונים ? נדרש ; חשב את מקדם המתאם בין תשואת מניה A לבין תשואת מניה . B שאלה 2 מר ניצני רכש תיק ניירות ערך ובו 3 מניות בחלקים שווים . להלן נתונים לגבי המניות השונות המצויות בתיקו של מר ניצני ? . להלן נתונים לגבי מקדם המתאם בין תשואת כל זוג מניות י p = 0 . 4 , p = 0 . 6 , p = 0 . 8 נדרש : חשב את תוחלת התשואה ואת סטיית התקן בתיקו של מר ניצני ? שאלה 3 ידוע כי סטיית התקן של תשואה שנתית של מניה אופיינית הנסחרת בבורסה הנה , 25 % וכי מקדם המתאם הממוצע בין התשואה של כל זוג מניות הנו . 0 . 3  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ