4.6 אופטימיזציה של בחירת תיקי השקעות

עד כה ראינו כיצד מחושבות תוחלת התשואה וסטיית התקן של תיק השקעות הנבחר ע"י משקיע בשוק ההון . בשלב זה של הדיון נענה על השאלה כיצד בוחר כל משקיע את תיק ההשקעות האופטימאלי עבורו , וכיצד מושפעת בחירה זו מקיומו של אפיק השקעה חסר סיכון . בשלב הראשון נבחן מהו תיק ההשקעות האופטימאלי עבור המשקיע במצב בו לא אפיק השקעה חסר סיכון . בשלב השני נניח כי קיים אפיק השקעה שכזה , ונראה כיצד משתנה תיק ההשקעות האופטימאלי של המשקיע . בשלב השלישי והאחרון , נבחן כיצד משתנה תיק זה תחת ההנחה כי ישנם שיעורי ריבית שונים בשוק ללווים ולמלווים , מצב אשר מזכיר יותר את מציאות הכלכלית הרווחת בשווקי ההון בארץ ובעולם . 4 . 6 . 1 שוק הון ללא אפיק השקעה חסר סיכון בשלב זה של הדיון , נניח כי בשוק ההון ניתן להשקיע בנכסים מסוכנים בלבד ( לא קיים בשוק אפיק השקעה חסר סיכון . ( מאחר וכל משקיע שואף למקסם את פונקצית התועלת שלו , הוא יבחר תיק השקעות בעל תוחלת תשואה וסטיית תקן כאלו , שישיאו את תועלתו . במילים אחרות , כל משקיע ירצה להימצא בנקודה במישור תוחלת-שונות בה מתקיימת השקה בין עקומת האדישות הגבוהה ביותר שלו עם עקום התיקים האפשריים...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ