4.5 תיק השקעות המורכב מ-n נכסים

כעת , נדון בתיקי השקעות הכוללים השקעה ביותר משני נכסים , ונבדוק כיצד משפיעה הגדלת מספר הנכסים בתיק על תוחלת התשואה ועל סטיית התקן שלו . לשם כך , נניח מעתה ואילך כי קיים בשוק ההון מספר רב של נכסים בהם ניתן להשקיע , כאשר לכל אחד מהם תוחלת תשואה וסטיית תקן משלו . כמו כן , נגדיר : - E ( R , תוחלת התשואה של תיק ? , p / ) - j < 2 שונות התשואה של תיק ? , p p - p מקדם המתאם בין תשואת נכס / לבין תשואת נכס -, j H - X פרופורציית ההשקעה בנכס / בתיק , /? כאשר . / 6 { 1 , 2 ,..., «} : גם במקרה בו ישנו מספר רב של נכסים בשוק , כל משקיע עדיין יהיה מעוניין למקסם את פונקצית התועלת שלו , קרי להשקיע בתיק בעל תוחלת תשואה וסטיית תקן כאלו שישיאו את תועלתו . בהמשך הדיון נראה כיצד בוחר כל משקיע את התיק האופטימאלי עבורו , וכיצד תלוי תיק זה בכמות הנכסים הכלולים בו . תוחלת התשואה של תיק השקעות המורכב מ- n נכסים ( להלן ; "התיק המשותף ( " שווה לממוצע משוקלל של תוחלות התשואה של כל הנכסים הכלולים בו , לפי פרופורציות שוויים בתיק : ( 26 ) E ( R p ) = ± X E { R 1 ) / = 1 כאמור , X משקף את פרופורציית ההשקעה בנכס / בתיק המ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ