4.4 תיק השקעות המורכב משני נכסים

תחילה , נמקד את הדיון לתיק השקעות המורכב משני נכסים בלבד . לשם כך , נניח בשלב זה כי בשוק ההון קיימים אך ורק שני נכסים , , B - 1 A בהם ניתן להשקיע . נגדיר : - E { R A ) תוחלת התשואה של נכס ; A - cr ] שונות התשואה של נכס - , A - E ( R B ) תוחלת התשואה של נכס ; B - cr שונות התשואה של נכס ? , B - pAB מקדם המתאם בין תשואת נכס A לבין תשואת נכס : B X A פרופורציית ההשקעה של המשקיע בנכס - , A - X פרופורציית ההשקעה של המשקיע בנכס . B B כי כמו כן , בכדי שלא כדאי יהיה למשקיע לרכז את כל השקעתו בנכס אחד בלבד , נניח מתקיים ^ Trade בין שני הנכסים , כך ש- , E ( R B ) > E ( R A ) ו- ח . \ > . הנחה זו משקפת מצב בו הגדלת תוחלת התשואה י"ע ) מעבר מהשקעה בנכס A להשקעה בנכס ( . 6 תחייב גם גידול בשונות , ולכן מבטיחה כי לא ניתן להעדיף מראש { Ex-ante ) נכס אחד על משנהו לפי קריטריון תוחלת-שונות . 4 . 4 . 1 תוחלת התשואה וסטיית התקן של התיק תוחלת התשואה של תיק השקעות המורכב משני נכסים ( להלן ? "התיק המשותף ( " מחושבת ע"י ממוצע משוקלל של תוחלות התשואה של שני הנכסים הכלולים בו , לפי פרופורציות השקעתם בתיק ו ( 6 ) E...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ