4.3 מודל תוחלת-שונות, לקביעת כדאיות השקעה בנכסים מסוכנים

מנקודה זו ואילך , נניח כי כל המשקיעים בשוק הנם בעלי פונקצית תועלת מכסף , U ( W ) המקיימת את ארבעת התנאים הבאים : . 1 פונקציה ריבועית ; . 2 התועלת השולית מכסף הנה חיובית ; ( U' ( W ) > 0 ) . 3 התועלת השולית מכסף הנה פוחתת ;( U " ( W ) < 0 ) . 4 ההכנסה של כל המשקיעים בשוק לקוחה מתוך פונקצית התפלגות נורמאלית או מתוך פונקצית התפלגות לוג-נורמאלית . ( Normal / Log-normal Distribution Function ) תחת ההנחות שלעיל , נקבל שוק המורכב כולו ממשקיעים שונאי סיכון , כאשר כל משקיע בונה לעצמו תיק השקעות אשר ממקסם את פונקצית התועלת שלו . תיק שכזה ממחיש את קריטריון תוחלת-שונות במשק של ? משקיעים שונאי סיכון , והוא מקיים את שני התנאים הבאים . 1 מבין כל תיקי ההשקעות בעלי אותה תוחלת תשואה , יבחר המשקיע את התיק בעל סטיית התקן הנמוכה ביותר האפשרית ( כלומר , תחת תוחלת תשואה נתונה , בעיית ההחלטה של המשקיע הנה להביא למינימום את סטיית התקן של התיק בו הוא משקיע . ( . 2 מבין כל תיקי ההשקעות בעלי אותה סטיית תקן , יבחר המשקיע את התיק בעל תוחלת התשואה הגבוהה ביותר האפשרית ( כלומר , תחת סטיית תקן נתונה , בעיית ההחלטה של ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ