4. השקעות בתנאי אי ודאות

עד כה הנחנו כי אנו פועלים בסביבה סטרילית של ודאות מוחלטת , ולכן לא היה חשש לסטייה או לאי דיוק כלשהו של תזרים המזומנים הצפוי בעתיד . אולם , בסביבה כלכלית תחרותית ישנה כמעט תמיד אי ודאות באשר לתזרימי המזומנים הצפויים . כך למשל , חברה השוקלת פיתוח של קו מוצרים חדש אינה יכולה לחזות בוודאות מה יהיו ההכנסות וההוצאות הצפויות לה בעתיד כתוצאה מהחדרתו לשוק . למעשה , נראה כי ישנו ספק משמעותי בדבר קיומה של ההנחה באשר לוודאות מוחלטת של תזרימי המזומנים הצפויים ( הנחה זו הנה חזקה מאוד , שכן בדרך כלל בכל פרויקט , בטוח ככל שייראה , גלום סיכון כלשהו . ( בהמשך הדיון נראה כי הסיכון של כל פרויקט נחלק לשניים ( סיכון שיטתי וסיכון ספציפי , ( ונבחן כיצד משפיע כל מרכיב של סיכון , אם בכלל , על אופן תמחור הפרויקט ועל כדאיות ההשקעה בו . בעת המעבר לעולם של אי ודאות , לא נוכל עוד להתייחס אל תזרים המזומנים העתידי כאל דבר מוחלט , ולכן מעתה ואילך נתייחס אל תוחלת תזרים המזומנים העתידי , דבר המרמז על אי הוודאות שלו . מידת הסיכון של תזרים זה נתונה ע"י השונות , או ע '' י סטיית התקן , כך שככל שסטיית התקן של התזרים הנה גבוהה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ