שאלות חזרה

שאלה ! חברת "חומוס-טחינה" בוחנת השקעה בגובה 1 , 500 אלפי ש"ח בפרויקט שעיקרו ייצור סלט חצילים . תזרימי המזומנים נטו ( הכנסות בניכוי הוצאות ) הצפויים מהפרויקט בסוף כל שנה הס , כדלקמן ( אלפי ש"ח ) = שנה 1 שנה 2 שנה 3 שנה 4 שנה 99 שנה 100 200 100 200 100 200 100 כמו כן , הנח כי : מחיר ההון השנתי של החברה הנו . 10 ° / 0 החברה אינה משלמת מסים . נדרש : האם ביצוע הפרויקט כדאי חברה ? שאלה 2 בפני חברת "ירקנים ויקרנים" עומדים שני פרויקטים , אשר תזרימי המזומנים הצפויים מהם בסוף כל שנה נתונים בטבלה הבאה ( כל תזרימי המזומנים הם לאחר מס , ונתונים באלפי ש"ח ) ; שר החקלאות של נפאל מעוניין לעודד את החברה להשקיע בגידול קוקוסים , ולשם כך הוא שוקל להעניק לחברה מענק כספי בתום השנה הרביעית . הנח כי החברה יכולה להשקיע בגידול אבטיחים או בגידול קוקוסים ( כלומר , שני הפרויקטים מוציאים זה את זה , ( וכי מחיר ההון שלה הנו . 10 ° / 0 נדרש : א . מהו סכום המענק המינימאלי הנדרש , אם בכלל , על מנת שהחברה תבחר להשקיע בגידול קוקוסים בנפאל ? ב . מהו מחיר ההון המינימאלי עבורו תבחר החברה להשקיע בגידול קוקוסים בנפאל , מבלי שי...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ