3.4 סיכום

הטבלה הבאה מסכמת את העקרונות שנלמדו לגבי כל אחד מהקריטריונים , ואת אופן השימוש בהם  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ