3.2 קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

עד כה ביצענו תחזית של תזרימי המזומנים הצפויים מהפרויקט בכל אחת מן השנים בהן הוא צפוי לפעול . כעת , נציג מספר קריטריונים אשר עשויים לשמש את מנהל החברה בבואו להחליט האם כדאי להשקיע בפרויקט . לגבי כל קריטריון ( Criterium ) נעמוד על היתרונות והחסרונות הקיימים לו , ונקבע מתי , אם בכלל , יש להשתמש בו לשם קבלת החלטות . 3 . 2 . 1 ערך נוכחי נקי ( ענ '' נ ) NPV ערך נוכחי נקי ( Net Present Value ) של פרויקט עונה על השאלה מהו הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים מהפרויקט בכל אחת מהשנים בהן הוא קיים , כאשר ההיוון נעשה באמצעות מחיר ההון של החברה . הערך הנוכחי הנקי של פרויקט מחושב באופן הבא ? . ( 5 ) NPV = I [) Y - ^ - ) ' ' = ' ( 1 + קריטריון הענ"נ מודד למעשה את התזרים העודף , הנותר בידי החברה כתוצאה מהשקעה בפרויקט , תוך התחשבות בעיתוי המדויק של תזרימי המזומנים המתקבלים ממנו ( כל תזרים מהוון מספר תקופות שונה , בהתאם למרחק בינו לבין מועד ההשקעה . ( בעת ביצוע חישובי ערך נוכחי נקי חשוב לדעת וליישם את הכללים הבאים ' יש להוון אך ורק תזרימי מזומנים ולא סעיפים חשבונאיים . יש להוון אך ורק תזרימי מזומנים ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ