3.1 הערכת פרויקטים

לצורך הדיון , נניח כי בפני החברה עומדת אפשרות השקעה בפרויקט כלשהו ( להלן ! "הפרויקט . ( " בשלב זה נניח כי הפרויקט הנו חד-פעמי / קרי לאחר סיומו אין באפשרות החברה לחדש את השקעתה בו . כעת , נגדיר מספר פרמטרים הקשורים לפרויקט : - / „ השקעה ראשונית בפרויקט - CF תזרים מזומנים צפוי מהפרויקט בשנה ; / 1 2 - r שיעור הריבית באמצעותו יש להוון את תזרימי המזומנים הצפויים מהפרויקט ! - n אורך חיי הפרויקט ; - t שיעור מס החברות שחל על החברה . על מנת לבדוק את כדאיות ההשקעה בפרויקט , נדרש מאיתנו לבצע תחילה הערכה ( תחזית ) של תזרימי המזומנים הצפויים ממנו . במילים אחרות , לא ניתן לקבל החלטות השקעה כלשהן מבלי לדעת תחילה מהו תזרים המזומנים הצפוי מהפרויקט בכל אחת מהשנים בהן הוא קיים . 1 הנחה זו תופר בהמשך הדיון . 2 שיעור הריבית נקרא גם "מחיר ההון" ( Costof Capital ) של החברה , והוא משקף את שיעור התשואה שהיא רגילה לקבל בדרך כלל על פרויקטים בהם היא משקיעה . 3 . 1 . 1 בניית תזרים מזומנים חזוי לפרויקט  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ