3. הערכת פרויקטים וקריטריונים לקבלת החלטות השקעה

עד כה למדנו כיצד לבצע חישובי ערך של סכומים בודדים ושל סדרות תשלומים , אשר בעקבותיהם עסקנו בחישובים הקשורים לאשראי ופיקדונות . חישובים אלו דרושים לצורך קבלת החלטות מימוניות , כגון בחירה בין הלוואות , תוכניות חיסכון ואיגרות חוב . פרק זה דן בהערכת פרויקטים , { Projects Valuation ) ובוחן אלו שיקולים כלכליים על מקבל ההחלטות להפעיל בבואו לבחון כדאיות השקעה בפרויקט חדש העומד בפני החברה , כאשר מטרתו הנה להשיא את ערכה . בהמשך הדיון נראה כיצד יש לבנות תחזית תזרימי מזומנים הצפויים מפרויקט , ונציג מספר קריטריונים מקובלים לצורך הערכה , קבלה ודירוג של פרויקטים . לבסוף , נדון ביתרונות ובחסרונות של הקריטריונים השונים , ונבחן באלו מהם יש להשתמש בבואנו להעריך כדאיות פרויקטים תחת מגבלות שונות ( דירוג בין פרויקטים , קיצוב הון , פרויקטים מתחדשים ופו . ( '  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ