שאלות חזרה

שאלה ! חברה הנפיקה איגרת חוב ל- 5 שנים בערך נקוב של ח"ש 100 , נושאת ריבית שנתית בשיעור של 7 ° / 0 המשולמת בסוף כל שנה . הערך הנקוב של האיגרת ייפרע בתשלום אחד בעוד 5 שנים . נדרש : א . הצע שלושה שיעורי תשואה לפדיון , כך שאיגרת החוב תונפק בפרמיה , בפארי ובניכיון , והסבר את המשמעות של כל אחד מסוגי ההנפקה . ב . מה יהיה מחיר איגרת החוב ביום ההנפקה עבור כל אחד מהמקרים שהצעת בסעיף ? 'א ג . מה יהיה מחיר איגרת החוב חצי שנה לאחר מועד ההנפקה עבור כל אחד מהמקרים שהצעת בסעיף ? 'א שאלה 2 חברה הנפיקה איגרת חוב בערך נקוב של ח"ש 1 , 000 , נושאת ריבית שנתית בשיעור של 6 ° / 0 המשולמת כל חצי שנה . הערך הנקוב של האיגרת ייפרע בתשלום אחד בעוד 8 שנים . ידוע כי שיעור התשואה השנתי המקובל בשוק על איגרות חוב בעלות סיכון זהה הנו . 8 ° / 0 נדרש : א . מהו שיעור הריבית לפיו יש להוון את תשלומי הריבית ( קופונים ) המתקבלים מאיגרת החובל ב . מהו מחיר איגרת החוב ביום ההנפקה ? שאלה 3 דורון קנה איגרת חוב בערך נקוב של '' ש 1 , 000 ח במחיר ח"ש 894 . 48 . האיגרת , שזה עתה הונפקה , נפדית בעוד 5 שנים , והיא נושאת ריבית בשיעור של 1...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ