2.6 משך חיים ממוצע (מח"מ) של איגרת חוב

2 . 6 . 1 מח"מ מהו ! משך חיים ממוצע ( Duration ) של איגרת חוב ( להלן י "מח ( "מ" עונה על השאלה מהו פרק הזמן הממוצע בו מתקבלים תזרימי המזומנים הצפויים מהאיגרת . המח"מ מחושב ע"י שקלול כל תזרים מזומנים צפוי מהאיגרת לפי השנה בה הוא מתקבל . מכיוון שכך , חסם עליון למח"מ הנו אורך החיים של האיגרת . { 11 ) ככלל , ישנן שתי שיטות נפוצות לחישוב מח"מ של איגרת חוב : ניתן לראות כי המח"מ במשוואה ( 14 ) מחושב ע"י שימוש בשיעור התשואה לפדיון של האיגרת , ואילו במשוואה ( 15 ) הוא מחושב ע"י שימוש במבנה העיתי של שערי ריבית ה- Spot במשק . כמו כן , ממשוואות ( 14 ) ו- ( 15 ) ניתן להסיק כי מתקיים > עבור איגרת חוב קלאסית , המשלמת קופונים וערך נקוב , המח"מ תמיד יהיה נמוך מאורך חיי האיגרת , כלומר מתקיים . Dur < n עבור איגרת חוב ללא קופונים המח"מ תמיד יהיה שווה לאורך חיי האיגרת , כלומר מתקיים . Dur = n 2 . 6 . 2 השלכות של המח"מ למח"מ של איגרת חוב ישנן מספר השלכות כלכליות : גמישות המחיר ביחס לשיעור התשואה לפדיון של האיגרת - המח"מ משקף את גמישות המחיר של איגרת החוב ביחס לשיעור התשואה לפדיון שלה . במילים אחרות , אם שיע...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ