2.5 מבנה עיתי של שערי ריבית

2 . 5 . 1 ריבית Spot לעומת ריבית Forward עד כה הנחנו כי שיעור הריבית הצפוי בגין השקעה באיגרות חוב הנו קבוע , ואינו תלוי כלל באורך חייה . כעת , נפר הנחה זו , ונניח כי שיעורי הריבית במשק משתנים על פני הזמן . נתבונן בסדרה אינסופית של איגרות חוב חסרות סיכון , שזה עתה הונפקו . נניח כי הערך הנקוב של כל איגרת הנו , FV כי היא אינה נושאת ריבית תקופתית , וכי אורך חייה 11 שנים , כך ש- . / 7 e { 1 , 2 , 3 ,. .., 00 } כמו כן , נסמן את מחיר השוק של כל איגרת חוב ביום הנפקתה ב- nceq נגדיר - : c שיעור ריבית חסרת סיכון לסכומים המתקבלים בעוד ה שנים , במונחים שנתיים . שיעור זה נקרא גם שיעור ריבית ה- Spot ל- ה שנים . - 0 שיעור ריבית שנתית חסרת סיכון חזויה בשנה n ( שנה שמתחילה בעוד / 7-1 שנים ומסתיימת בעוד ח שנים . ( שיעור זה נקרא גם שיעור ריבית ה- Forward בשנה . / 7 באופן כללי , הקשר בין שיעור ריבית ה- Spot ל- n שנים לבין שיעורי ריבית ה- Forward החזויים בכל השנים עד שנה n נתון : י"ע ( 8 ) (" v או לחילופין :  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ