2.4 איגרות חוב צמודות

2 . 4 . 1 המסחר באיגרות חוב בשוק ההון בישראל מרבית המסחר באיגרות חוב בישראל מבוצע באיגרות חוב המונפקות ע"י מדינת ישראל ( אמנם חברות נוהגות להנפיק גם כן איגרות חוב , אך כמות זו ביחס לכמות איגרות החוב הממשלתיות הנה שולית . ( מדינת ישראל נוהגת להנפיק בשוק המקומי איגרות חוב מסוגים שונים ולתקופות שונות . כך למשל , קיימות איגרות חוב בלתי סחירות המונפקות לצורכים מיוחדים , הנקראות "איגרות חוב מיועדות / ' וכן איגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב XTei-Aviv Stock Exchange ) בנוסף , מגייסת מדינת ישראל כספים בחו"ל בצורה ישירה ע"י מלוות ואיגרות חוב , ובצורה בלתי ישירה ע"י מתן ערבות לחברות ממשלתיות , המגייסות כספים באמצעות הנפקת איגרות חוב ( לדוגמא , חברת החשמל , המנפיקה איגרות חוב בארה . ( ב '' איגרות החוב הסחירות המונפקות ע"י מדינת ישראל בשוק המקומי יכולות להיות בלתי צמודות , צמודות למדד המחירים לצרכן , או צמודות לדולר . להלן סקירה של איגרות החוב הסחירות המונפקות ע"י מדינת ישראל ו איגרות חוב צמודות מדד : אג"ח גליל - ( Galil ) איגרת חוב המונפקת לתקופות של 7 עד 20 שנה . הריבית על איגרת החוב...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ