2.3 לוח סילוקין של איגרת חוב

לוח סילוקין של איגרת חוב , בדומה ללוח סילוקין של הלוואה , הנו לוח אשר מציג את סילוקה המלא של האיגרת , בהתאם לתנאיה ( ערכה הנקוב , הריבית שהיא נושאת , מספר התקופות לפדיון , וכוי . ( מהו ההבדל בין לוח סילוקין של הלוואה לבין לוח סילוקין של איגרת חוב ? ההבדל בין הלוואה לבין איגרת חוב נעוץ בכך ששיעור הריבית שנושאת ההלוואה זהה לשיעור הריבית בשוק , בעוד שבאיגרת חוב קיים , בדרך כלל , הבדל בין שיעור הריבית שנושאת האיגרת ( שיעור הריבית הנקובה שלה ) לבין שיעור הריבית הכלכלית השוררת בשוק . אם נסתכל על הלוואה הנפרעת בתשלומים קבועים של קרן וריבית , הרי שגובה כל תשלום בה מחושב על בסיס הריבית הכלכלית השוררת בשוק בעת ביצוע העסקה . אולם , לא כך הדבר לגבי איגרות חוב . לעיתים קרובות , ריבית השוק ( הריבית הכלכלית ) שונה מהריבית שמציעה איגרת החוב ( הריבית הנקובה שלה . ( הבדל זה , בין הריבית הכלכלית לבין הריבית הנקובה , מביא לכך שמחיר איגרת החוב שונה מהערך הנקוב שלה ( קרן ההלוואה , ( כאשר ההפרש בין השניים קרוי "פרמיה '' או "ניכיון" של איגרת החוב . הפרמיה או הניכיון משקפים את ההבדל בין השווי הכלכלי של איגרת ה...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ