2.1 איגרת חוב מהי?

מטרת כל פירמה הפועלת בשוק תחרותי הנה למקסם את השווי לבעלי מניותיה . לשם כך , זקוקה הפירמה לעיתים קרובות למזומנים , אם לצורך תפעול שוטף , ואם לצורכי מימון השקעות חדשות , אשר יביאו לצמיחתה בעתיד . ככלל , בפני כל חברה עומדות שתי אלטרנטיבות לגיוס הון ו . 1 מימון עצמי - הגדלת בסיס ההון של החברה ע"י הנפקת מניות לבעלי המניות הקיימים , או לחילופין ע"י הנפקת מניות לבעלי מניות חדשים . כך או כך , תמורת ההנפקה תעמוד לרשות החברה , ללא כל 1 התחייבות מצידה להחזירה לבעלי המניות בעתיד . . 2 מימון זר - הגדלת התחייבויות החברה ע"י קבלת מלווה מצד שלישי מסוים . במקרה זה , על החברה לפרוע את ההתחייבות במלואה , בהתאם לתנאים ולמועד שנקבעו בעת ביצוע העסקה ( למעט מקרים בהם הפירמה הנה חדלת פירעון , כלומר מקרים בהם אין ביכולתה לפרוע אותה . ( מימון שכזה יכול שיעשה בשתי צורות : מלווה מבגקים - גיוס כספים באמצעות אשראי בנקאי ( לקיחת הלוואות . ( מלווה מהציבור - גיוס כספים מהציבור באמצעות הנפקת איגרות חוב . איגרת חוב ( Bond ) הנה מכשיר פיננסי שמנפיקה חברה לציבור המשקיעים , אשר בא לסייע לה לגייס הון . במועד הנפקת האיגרת מ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ