שאלות נוספות

שאלה 1 בתאריך 1 . 1 . 06 הוצגו לפניך ההמחאות הבאות : הנח כי שיעור הריבית החודשית הנו . 20 / 0 נדרש : א . חשב את הערך הנוכחי של כל המחאה . ב . מה צריך להיות הסכום הנקוב על גבי המחאה שוות ערך לכל ההמחאות שלעיל , אשר צפויה להיפרע בתאריך ? 30 . 6 . 06 שאלה 2 בתאריך 31 . 12 . 05 השקיע שחר סכום כסף בתוכנית חיסכון . ידוע כי כעבור שנתיים ( בתאריך ( 31 . 12 . 07 נצבר לרשות שחר סכום של ח"ש 36 , 000 , ואילו כעבור 4 שנים ( בתאריך ( 31 . 12 . 09 עמד שווי תוכנית החיסכון שלו על סכום של ח"ש 51 , 840 . נדרש : א . מהו שיעור הריבית השנתית שנושאת תוכנית החיסכון ? ב . מה היה הסכום שהשקיע שחר בתוכנית החיסכון בתאריך ? 31 . 12 . 05 שאלה 3 גיל הפקיד ח"ש 1 , 000 בפיקדון נושא ריבית רבעונית בשיעור של . 1 . 5 ° / 0 משך הפיקדון הנו 3 שנים . בסוף השנה הראשונה פנה אל גיל מנהל הבנק בבקשה לשנות את תנאי הפיקדון , כך שבשנה השנייה הוא יקבל ריבית רבעונית בשיעור של 1 ° / 0 בלבד , וכפיצוי על כך , הוא יהיה זכאי לריבית רבעונית בשיעור של 2 . 25 ° / 0 בשנה השלישית . נדרש : האם על גיל להסכים להצעת מנהל הבנק ?  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ