שאלות חזרה

שאלה ! אדם יפקיד בתוכנית חיסכון פנסיונית ח"ש 500 בסוף כל חודש במשך 360 חודשים ( הנח כי התשלום הראשון יבוצע בעוד חודש מהיום , ( ובתמורה יקבל ( בתום ההפקדות ) סכום חודשי קבוע במשך 120 חודשים ( הנח כי התקבול הראשון יבוצע בעוד 361 חודשים מהיום . ( נתון כי הריבית השנתית האפקטיבית הנה , 9 . 3806 ° / 0 והיא צפויה להישאר ברמה זו הן בתקופת החיסכון והן בתקופת הפנסיה . נדרש : א . חשב את התשלום החודשי הקבוע שיקבל מפקיד בתוכנית החיסכון . ב . כיצד תשתנה תשובתך לסעיף א' במידה ומועד תחילת התקבולים היה נדחה בחמש שנים ( הנח כי התקבול הראשון יבוצע בעוד 421 חודשים מהיום ?( ג . כיצד תשתנה תשובתך לסעיף א' במידה והתקבולים היו חצי חודשיים ( סה 240 כ" תקבולים , כאשר התקבול הראשון יבוצע בעוד 360 . 5 חודשים מהיום ?( שאלה 2 הנך משמש כמנכ"ל חברת "הכל או כלום" בע"מ . לפי הסכם השכר שלך , צפויה לך בשנה הקרובה הכנסה בגובה ח"ש 25 , 000 . הכנסה זו צפויה לגדול מדי שנה בשיעור של . 3 % כמו כן , הנח כי = ההכנסה השנתית מתקבלת במלואה בסוף כל שנה . מחיר ההון השנתי שלך הנו . 12 % התעלם ממסים ומאינפלציה . נדרש : א . מהו הערך הנו...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ