1.6 ערך נוכחי נקי ושיעור תשואה פנימי

ערך נוכחי נקי ( ענ"נ ) ושיעור תשואה פנימי ( שת"פ ) נחשבים לשני קריטריונים מרכזיים המסייעים לנו בעת בדיקת כדאיות השקעות . בפרקים הבאים נעמוד על היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם ( וכן של קריטריונים נוספים , ( ונקבע באילו קריטריונים יש להשתמש בעת בחירת כדאיות השקעות , ובעת ביצוע דירוג בין פרויקטים . ( Projects Ranking ) 1 . 6 . 1 עין נוכחי נקי ( , NPV - Net Present Value ) ערך נוכחי נקי של פרויקט עונה על השאלה מהו ערכו הנוכחי של תזרים המזומנים נטו ( הכנסות פחות הוצאות ) הצפוי מהפרויקט , והוא מחושב ע"י היוון תזרימי המזומנים הצפויים ממנו במחיר ההון הרלוונטי לו , כדלקמן : ( 49 ) NPV = ± - ^ - ,= 0 ( 1 + r ) כאשר CF , הנו תזרים המזומנים הצפוי בתקופה י י ו- r הנו שיעור ההיוון הרלוונטי לפרויקט . 1 . 6 . 2 שיעור תשואה פנימי ( IRR - Internal Rateof Return )  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ