1.5 חישובי ריבית אפקטיבית

במקרים רבים אנו נדרשים לקבוע את שיעור הריבית הגלום בעסקה ( לעיתים , הדבר אינו פשוט כלל , זאת עקב מורכבות הסכם ההלוואה . ( כיצד יש לקבוע את שיעור הריבית בעת קבלת אשראי ? שאלה זו חשובה מאחר והסכמי הלוואה רבים כוללים ריבית השונה משמעותית מהריבית הגלומה בהם בפועל . במילים אחרות , הריבית האמיתית אותה משלם הלווה גבוהה , לעיתים , באופן משמעותי משיעור הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה . חישוב שכזה הנו משמעותי במיוחד לשם בחירה בין חלופות השקעה או חלופות אשראי שונות , מכיוון שחוזי השקעה ו / או אשראי נוטים , לא פעם , להסוות את שיעור הריבית הגלומה בהם . 1 . 5 . 1 ריבית אפקטיבית מהי ? ריבית אפקטיבית ( , Effective Interest ) מוגדרת כריבית הגלומה בפועל בחוזה כלכלי כלשהו ( זאת להבדיל מהריבית הכתובה בחוזה , אשר נקראת "ריבית נקובה . ( " לעיתים קרובות , הריבית המוצהרת ( הריבית הנקובה ) בעסקה כלכלית כלשהי , שונה מהריבית בפועל ( הריבית האפקטיבית ) הגלומה בה . אי הזהות בין הריבית הנקובה לבין הריבית האפקטיבית נובעת מכך , שאין זהות , בסכום ו / או בעיתוי , בין תזרימי המזומנים הצפויים לפי הריבית הנקובה , לבין אלו המש...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ