1.4 לוח סילוקין של הלוואה לזמן ארוך

הלוואות לזמן ארוך ( הלוואות שמשך זמן הפירעון שלהן עולה על שנה ) ניתנות בתנאים שונים ומגוונים . את מרבית ההלוואות ניתן לשייך לאחד מבין שני הסוגים הבאים : הלוואות בעלות סכום החזר משתנה , והלוואות בעלות סכום החזר קבוע . לוח סילוקין ( Amortization Table ) של הלוואה , כשמו כן הוא , הנו לוח אשר מציג את אופן סילוקה המלא של הלוואה , בהתאם לתנאיה ( סכום ההלוואה , הריבית שהיא נושאת , משך הזמן , ותנאי התשלום שלה . ( ככלל , מקובל להבחין בין שני סוגים של לוחות סילוקין ן . 1 לוח סילוקין של תשלומים קבועים " ) לוח שפיצר - ( " סוג ההלוואות נפוץ במיוחד הנו הלוואה הנפרעת 5 בתשלומים שווים של קרן וריבית . לוח סילוקין המציג סילוק של הלוואה שכזו נקרא "לוח סילוקין שפיצר . " בלוח סילוקין שכזה התשלום התקופתי הנו קבוע , והוא מחושב מתוך נוסחת הערך הנוכחי של סדרת תשלומים קבועים . . 2 לוח סילוקין של תשלומי קרן קבועים - סוג נוסף של ההלוואות הנו הלוואה הנפרעת בתשלומים שווי קרן . בלוח סילוקין שכזה קרן ההלוואה נפרעת בתשלומים שווים , ואילו הריבית משולמת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת ( סך התשלום התקופתי אינו קבוע . ( כעת , נ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ