1.3 חישובי ערך בסיסיים

כעת , נציג מספר נוסחאות שימושיות , שיסייעו לנו בעת חישובי ערך שונים . נוסחאות אלה מהוות בסיס להמשך , ולכן חשוב מאוד להפנימן כבר מן ההתחלה . לשם כך , נגדיר שני מושגים - ( Present Value ) PV ערך נוכחי - [ Future Value ) FVn ערך עתידי בעוד n תקופות . בנוסף , נניח כי שיעור הריבית התקופתית במשק הרלוונטית לכל המשקיעים הנו r ( כלומר , כל המשקיעים יכולים ללוות ולהלוות בכל עת בשיעור 1 . 3 . 1 סכום חד-פעמי { One Time Payment ) 1 . 3 . 1 . 1 ערן עתידי של סגו 0 חד-פעמי ערך עתידי של סכום חד-פעמי כלשהו , ( PV ) המשולם בעוד n תקופות נתון : י"ע ( 1 ) FV = PV {\ r ) " ניתן להתייחס לערך עתידי של סכום חד-פעמי כאל פיקדון חד-פעמי שמופקד היום , ונפדה בעוד n תקופות . ממשוואה ( 1 ) עולה כי קיים יחס ישר בין הערך העתידי , לבין מספר התקופות . המשמעות הנה שככל שמספר התקופות הנו רב יותר , כך הסכום שהופקד צובר ריבית לתקופה ארוכה יותר , ולכן הערך העתידי גדל . כמו כן , ישנו גם יחס ישר בין הערך העתידי לבין שיעור הריבית . האינטואיציה לכך הנה , שככל ששיעור הריבית גבוה יותר , כך הריבית הנצברת על הסכום שהופקד גבוהה יותר ,...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ