1.2 מושגי יסוד

מושג הריבית מופיע בצורות שונות ובהקשרים שונים . מכיוון שכך , יש צורך להבהיר כבר בשלב זה של הדיון 4 את המונחים הרלוונטיים ואת הנושאים אליהם היא קשורה ו . 1 ריבית נקובה ( , Stated ) לעומת ריבית אפקטיבית - { Effective ) הלוואות , פיקדונות ועסקאות שונות כוללות נתונים בדבר שיעור הריבית הרלוונטי לעסקה . שיעור זה נקרא גם שיעור "הריבית הנקובה . " חשוב להבין כי שיעור הריבית הנקובה שונה לעיתים קרובות משיעור "הריבית האפקטיבית , " קרי אותו שיעור ריבית שהלווה משלם בפועל . הבדל בין שיעור הריבית הנקובה לבין שיעור הריבית האפקטיבית נובע , בין היתר , מקיומן של עמלות , מאופן תדירות התשלום , מהצמדה למדדים שונים ועוד . . 2 ריבית נומינלית ( Nominal ) לעומת ריבית ריאלית - ( Real ) המונח "ריבית נומינלית" מופיע בהקשר של קיום אינפלציה במשק , והוא מתייחס לשיעור הריבית בהתחשב בשינויים בכוח הקנייה הצפוי של המטבע ( פיצוי בגין מרכיבים 1 ו- . ( 2 לעומתו , המונח "ריבית ריאלית" מתייחס לשיעור הריבית ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הצפוי של המטבע ( פיצוי רק בגין מרכיב . ( 1 . 3 ריבית פשוטה ( Simple ) לעומת ריבית מורכבת ...  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ