דימום וגינלי

דימום וגינלי ( Vaginal Bleeding ) חריג כולל : דימום וסתי ממושך ( מנוראגיה , ( מופרז ( מנוראגיה או היפרמנוריאה , ( או תכוף מדי ( פולימנוריאה ) דימום שאינו קשור למחזור הווסת , המופיע באופן חריג ולא סדיר בין המחזורים ( מטרוראגיה ) דימום המופיע לאחר המנופאוזה ( כלומר , מעל שישה חודשים לאחר המחזור התקין האחרון ) דימום וגינלי במהלך שלבי הריון מוקדמים ודימום וגינלי במהלך שלבי הריון מאוחרים נידונים בנפרד . פתופיזיולוגיה רוב המקרים של דימום וגינלי חריג מערבים : הפרעה הורמונלית בציר ההיפותלמוס-היפופיזה-שחלות ( הנפוצה ביותר ) הפרעות מבניות , דלקתיות או גינקולוגיות אחרות ( כמו גידולים ) מחלות דמם ( לא נפוץ ) במקרים בהם קיימת סיבה הורמונלית לא מתרחש ביוץ או שהוא מתרחש באופן לא תדיר . במהלך מחזור חסר ביוץ , לא נוצר הגופיף הצהוב , ולפיכך לא מתרחשת הפרשת הפרוגסטרון המחזורית התקינה . בהיעדר פרוגסטרון , האסטרוגן גורם לאנדומטריום להמשיך לעבור פרוליפרציה , עד למצב בו אספקת הדם כבר לא מספקת . כתוצאה מכך האנדומטריום משיל עצמו ומדמם באופן חלקי ולא סדיר ולעתים בשפע או למשך זמן רב .  אל הספר
דיונון הוצאה לאור מבית פרובוק בע"מ