מפתח

1984 ( אורוול ) יב אבינרי , שלמה 144 האגודה האנתרופולוגית האמריקנית 67-65 אוטולנגי , עמנואל 172 או ) ם " ראה האומות המאוחדות ) אומה אומות בעלות היסטוריה ואומות חסרות היסטוריה , 39 , 37 184 פרוגרסיבית לעומת ריאקציונית 42-40 , 38-37 האומות המאוחדות ( או " ם ) 64 ועד נגד גזענות 134 ועדת זכויות האדם 65 אוניברסיטת מוסקבה אחוות אוהבי התענוגות העניים 28 אורוול , ג ' ורג ' יב אוריינטליזם ( סעיד ) 140-139 אורלוב , יורי טו , 68 , 47 אזרחי העולם 54-53 אחמדינג ' אד , מחמוד 135 אטש , סירן 60 איברהים , סעד א דין 179 " איגרת על הסובלנות" ( לוק ) 161 אידיאולוגיה התמקדות בעוולות במקום  אל הספר
הוצאת שלם