דברי תודה

ס פר שגם זה הוא משפחותיהם תולדה של חברות שיתוף . הרעיונות פעולה הנידונים בין שני בספר חברים זה ותיקים נידונו , במשך שנים עת נפגשו המשפחות סביב שולחן השבת . שיתוף הפעולה היה טבעי מאוד . עם זאת , אתגר אחד ניצב לפנינו למן ההתחלה ממש . מחוץ לדיונים המשפחתיים , אחד מאתנו נוהג להפנות את דבריו למיליונים במסגרת המאבק האידיאולוגי המתמשך של חייו ; האחרת כותבת לקבוצה קטנה של מומחים באקדמיה . אם בסופו של דבר לא זו בלבד שהבאנו את הספר לגמר , אלא גם נשארנו חברים טובים , הרי זה בראש ובראשונה הודות לתמיכתן המלאה של משפחותינו , שנשאו בסבר פנים ובאורך רוח אפילו את ויכוחינו הסוערים ביותר : אנו רוצים להודות לאביטל , לרחל , לחנה , לאריאל , לטלי , לתמר , לאלי ולנעמי . רון דרמר , שהיה שותף לכתיבת יתרון הדמוקרטיה , שהה הפעם בוושינגטון בשליחות משרד החוץ , ובכל זאת הותיר את חותמו על הספר . הוא עזר לנסח את הרעיונות המופיעים בספר , וערך את כתב היד . מייסדי מרכז שלם , יורם חזוני ודניאל פוליסר , מילאו תפקיד חשוב מאוד בדיונים הראשוניים שמהם נבט ספר זה . תרומתם של ורה גולובנסקי ורומן פולונסקי , עמיתיו של נתן במכון אד...  אל הספר
הוצאת שלם