הערות

פרק א : דמוקרטיה וזהות . 1 אוסאמה בן לאדן הכריז באוזניו של מראיין פקיסטני זמן קצר לאחר פיגועי ה 11 בספטמבר כי : "אנחנו אוהבים את המוות . ארצות הברית אוהבת את החיים . זה ההבדל הגדול בינינו . " הכרזתו של שחזאד טנוויר , מנהיג באל קאעידה וממתכנני פיגועי 7 ביולי בלונדון " , אנחנו אוהבים את המוות כדרך שאתם אוהבים את החיים , " שודרה מעל גבי קלטת ברשת אל ג ' זירה ב 6 ביולי . 2006 ראה גם Alan . Dershowitz , "Worshippers of Death . " WallStreet Journal , March 3 . 2008 הכרזתו של חסן נסראללה , מזכ"ל החיזבאללה " ) אנחנו אוהבים מוות ... אנחנו ננצח (" מוזכרת אצל . Steven Stalinsky , "Dealing in Death , " National Review , May 24 , 2004 כל ההכרזות הללו ראשיתן בקרב אל קאדיסייה ( בסביבות 636 לסה , ( נ " שבו שלח מפקד הכוחות המוסלמים , חאליד אבן אל וליד , מכתב איום למפקד הצבא הפרסי שניצב מולו , ובו המשפט "דע כי אני בא לקראתך בראש צבא של אנשים שאוהבים את המוות כשם שאתם אוהבים את החיים . " ראה MEMRI ( Middle East Media Research Institute ) , Inquiryand Analysis Series 163 ( February 19 , 2004 ) . 2 אנדרי...  אל הספר
הוצאת שלם