פרק ד פוסט־זהות וקריסת זכויות האדם

מבאזהרה 1 1 דוע אירופה שפרסמה לא הגנה מפני אלינור מחויבותה פונדמנטליזם רוזוולט של , ממחברי הפוסט זהות חסר סובלנות הכרזת האו לזכויות ? התשובה "ם בדבר האדם גלומה זכויות על האדם , בספטמבר . 1948 באותן שנים פעלה ברית המועצות ללא לאות כדי לזרוע בלבול מוסרי בכל פורום בינלאומי אפשרי : אל לנו ללכת שולל אחר ניסיונותיהם של כוחות הריאקציה להזנות את המילים הגדולות של מסורתנו החופשית ועל ידי כך לבלבל את המאבק . לדמוקרטיה , חירות , זכויות האדם , יש משמעות ברורה ומוגדרת בעיני באי העולם ואל לנו להתיר לאף אומה לשנות זאת ולהפכן למילים נרדפות לדיכוי ולמדנות . היום הפכו זכויות האדם למכשיר המשמש בראש ובראשונה לגינוי החברות שזכויות אלו קדושות להן במיוחד , ובד בבד להעלמת עין גורפת ממשטרים שכל שלטונם מבוסם על זלזול מוחלט בתרבות זכויות האדם . בעולם אורווליאני חדש זה , המצית בזדון והכבאי נתפסים כשווי ערך מבחינה מוסרית . ידיעות על אזרחים שנפגעו כתוצאה טרגית אך בלתי מכוונת מפעולות לגיטימיות של הגנה עצמית מתקבלות בזעם ותוכחה שאינם נופלים במאומה מאלה הבאים בתגובה לידיעות על אזרחים שנפלו קרבן למתקפת טרור שהם היו יעד...  אל הספר
הוצאת שלם