פרק ב גילוי הזהות

יראת מוות או יראת שמים ב ברית המועצות היסטורי נגד , משטר זהות וחירות שביקש נלחמו לחסל זו את בצד שתיהן זו , שותפות . זהויות למאבק חזקות , כך גיליתי , אינן רק אמצעי להעמקת חייהם של פרטים וקהילות ולהעשרתם . הן גם מילאו תפקיד חיוני בהתנגדות לאימפריה של רשע ובסופו של דבר אפשרו לגבור עליה . אבל רק משנכלאתי בבית הסוהר התאפשר לי לעמוד על ערכו האמיתי של האופן העמוק שבו כוחה של הזהות , כמו כוחה של החירות , משמש נשק נגד עריצות . כשנעצרתי , נלקחתי לבית הכלא לפורטובו והואשמתי בבגידה במולדת . נאמר לי שלא אצא משם בחיים . הברירה שהקג"ב הציב בפניי הייתה פשוטה . אם אשתף פעולה , כלומר אגנה את ישראל , את הציונות ואת תנועת ההגירה היהודית , אורשה להצטרף לרעייתי בישראל בתוך זמן קצר יחסית . אם אסרב לשתף פעולה , אוצא להורג כמרגל ובוגד . אם אבחר באפשרות השנייה , "לא תהיינה עוד מסיבות עיתונאים , " כר הובטח לי . איש לא ידע על ימיי האחרונים . אהיה לגמרי לבד . המשטר הסובייטי היה מבוסס על שליטה , בעיקר באמצעות פחד , במוחותיהם ובמחשבותיהם של מאות מיליוני אנשים . קיומו של אדם שאינו נכנע לפחד , שמתרים נגד השלטון בפומב...  אל הספר
הוצאת שלם