פתח דבר

^ יי הבוגרים נחלקים לשלושה חלקים שווים בקירוב . תחילה הייתי 1 1 אזרח סובייטי נאמן , בעל חשיבה כפולה , * שניסה להסתגל למשטר טוטליטרי ולהצליח במסגרתו . אחר כך נעשיתי דיסידנט ובסופו של תהליך אסיר פוליטי . לבסוף , מאז 1986 אני מעורב בחיים הציבוריים והפוליטיים בעולם החופשי ; במהלך תקופה זו כיהנתי במשך קרוב לעשור כחבר כנסת וכשר בארבע ממשלות ישראל . זהו ספרי השלישי , אף כי מעולם לא ראיתי בעצמי סופר . אני כותב כאשר אני חש ששיתופם של אנשים נוספים בכלל הניסיונות שצברתי בשלבי חיי השונים מאוד זה מזה עשוי לקדם את העקרונות שאני מאמין בהם ולסייע לאחרים במאבקם לחירות . ספר זיכרונותיי מהכלא , לא אירא רע , נכתב מיד לאחר שחרורי בתום תשע שנים בגולאג . הטעם בהעלאתם על הכתב של כל אותם * המושג , השאול מספרו הדיסטופי של ג'ורג ' אורוול , , 1984 מדבר על האילוץ בחברה הטוטליטרית להסתיר כל מחשבה או דעה המנוגדת לתביעות המשטר , לא להביעה בפני איש , כיוון שכל אדם עשוי להלשין , וודאי שלא להשמיעה בפומבי . רצוי אפילו להרחיקה מתודעתו שלך , כלומר להימנע ממחשבות מסוימות כדי להימנע מנחת זרועו של השלטון . סיפורים משנותיי כדי...  אל הספר
הוצאת שלם