אל הקורא הישראלי

ןיי * מחשבה האנושית , וגם ההיסטוריה , מתפתחות כתוצאה מדיאלוג I 1 מתמיד בין התיאוריה ובין עולם המעשה . בחיי שלי , השפעת עולם המעשה על התיאוריה מובהקת במיוחד - התיאוריה בספר זה ובספר הקודם יתרון הדמוקרטיה אינה אלא ניסיון להמחיש את השיעורים החשובים שלמדתי כלוחם חופש וציוני בברית המועצות , וכפעיל עלייה ופוליטיקאי בישראל . המסקנה המרכזית שלי מכל ההתנסויות הללו היא שלאדם באשר הוא אדם יש שני צרכים בסיסיים - הצורך להיות חופשי והצורך להרגיש שייך , או במילים אחרות הצורך בחירות והצורך בזהות . בספריי ניסיתי לנסח מסקנה זו , ולטעון כי שני רצונות אלו יכולים לשלול זה את זה - או לחזק זה את זה . האתגר העומד בפני בני האדם כאינדיבידואלים וכחברה הוא לאפשר לרצונות אלו לפעול יחד ולחזק זה את זה , ולא להפך . התנגדות לגישה זו באה בעיקר מצד אלה השוללים את האוניברסליות של שני הרצונות האלה : המצדדים בריאל פוליטיק טוענים שתשוקת החירות זרה לכמה תרבויות ; תומכי הפוסט מודרניזם בטוחים כי זהויות חזקות מאיימות על הערכים המערביים ועל הדמוקרטיה בכלל . בשלוש השנים שחלפו מאז נכתב הספר השתנתה המציאות ללא הכר והדיאלוג בין הפר...  אל הספר
הוצאת שלם