פרק יא הדינמיקה של מלחמות קו שבר

זהות : עלייתה של המודעות לציביליזציה מ מתחילים ' לחמות בלימה בדרך קו , הפסקה כלל שבר בזה , עוברות ולעתים אחר זה תהליכים , נדירות אך לעתים - של יישוב קרובות התעצמות . התהליכים הם , גם התרחבות חופפים האלה , ועשויים לשוב ולהופיע . משהחלו , נוטות מלחמות קו השבר , כמו סכסוכים עדתיים אחרים , לפתח חיים משל עצמן ולהתפתח בתבנית של פעולה ותגובה . זהויות שהיו לפנים מרובות ומקריות נעשות ממוקדות וברורות . סכסוכים עדתיים מכונים בצדק "מלחמות זהות ' . " כשהאלימות גוברת , הצדדים המעורבים נוטים להגדיר מחדש את הסוגיות שהיו מונחות על כף המאזניים מלכתחילה בהגדרה מצמצמת , ולראות בהן עניין של "אנחנו" ו"הם ;" הלכידות והמחויבות של הקבוצה מתגברות . המנהיגים הפוליטיים מרחיבים ומעמיקים את פניותיהם לנאמנויות האתניות והדתיות , והמודעות לציביליזציה - ביחס לזהויות אחרות - הולכת ומתחזקת . מופיעה "דינמיקה של שנאה , " שאפשר להשוותה ל"דילמה הביטחונית" ביחסים הבינלאומיים , שבה פחדים , חשדנות ושנאה הדדית מזינים אלו את אלו . כל אחד מן הצדדים מעצים את ההבחנה שבין כוחות הטוב לכוחות הרע , מוסיף לה נופך דרמטי ובסופו של דבר מנס...  אל הספר
הוצאת שלם