טבלה ‭10.4‬ גורמים אפשריים לנטייה המוסלמית לסכסוכים