הרמה המכריעה היא הנקודה שבה הצעירים הם 20 אחוזים או יותר מן האוכלוסייה. תרשים ‭:10.1‬ סרי לנקה: שיא שיעור הצעירים אצל הסינהלים והטמילים