מקור: ‭125,‬ .קק ‭.138-139 James L. Payne. Win- NationsArm {Oxford : Basil Blackwell. 19א9).‬ ארצות מוסלמיות ונוצריות הן אלו שיותר מ־80 אחוזים מאוכלוסייתו דבקים בדת המדוברת. טבלה ‭10.3‬ מיליטריזם בארצות מוסלמיות ונוצריות