* עשרה מהם היו סכסוכים שבטיים באפריקה. מקור: ‭.1994), pp. 347-378 Changing World System," International Studies Quarterly, Vol. 38 (September Ted Robert Gurr, "Peoples Against States: Ethnopolitical Conflict and the‬ השתמשתי במיון הסכסוכים של גור,חוץ מהעברת הסכסוך הסיני־ טיבטי, שהוא סיווג כסכסוך שאינו בין ציביליזציות שונות, לקטגוריה של סכסוכים בין ציביליזציות מאחר שהוא בבירור התנגשות בין סינים קונפוציאניים, בני האן,לטיבטים בודהיסטים למאיסטים. טבלה ‭10.1‬ סכסוכים אתנו־פוליטיים, ‭1994-1993‬